Licht ontvangen en doorgeven

D71429C9 1C08 4968 A0E9 1A3A239F74FA

Vanaf 14 september 1986 tot 14 augustus 2023 was ik gemeentepredikant, eerst binnen de gereformeerde kerken en later binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Dus op 1 maand na was ik 37 jaar werkzaam als predikant. Ik diende mijn eerste gemeente 5 jaar, mijn tweede gemeente 10 jaar en mijn derde gemeente 22 jaar. Niet het goede voorbeeld van het moderne plaatje van de ‘flexibele’ predikant. Maar ik had daarvoor mijn redenen. Daarover schreef ik in het dagblad Trouw in april 2017. Klik op: Trouw 

Vestingstad Willemstad

BF63984B 331E 4B5F AAC0 534457698D80

Van 1986 tot 1991 diende ik de gereformeerde kerk -nu PKN- in de vestingstad Willemstad (Noord-West Brabant). In deze eerste gemeente van 400 leden leerde ik het ‘vak’ kennen. Als voorganger in kerkdiensten, pastor van de gemeente en voorzitter van de kerkenraad. De eerste stappen naar samenwerking met de plaatselijke hervormde gemeente werden daar gemaakt. In bijna 5 jaar tijd kreeg ik voldoende tools in handen om mijn predikantschap te verbreden en dienstbaar te maken. Ik had ook zitting in verschillende deputaatschappen: Kerk en Israël en deputaten artikel 56.2 (kerkelijk examens). Verder zat ik in de landelijke stuurgroep van de cursus Charismatisch Pastoraat voor theologen en predikanten. 

Vuurtoren van Haamstede

C247B879 4137 4049 86FA 2F724086A248

Van 1991 tot 2001 diende ik de gereformeerde kerk -nu Pelgrimskerk Schouwen aan Zee- te Haamstede (Zeeland). Dat is een streekgemeente midden in de ‘recreatie’ op het eiland Schouwen-Duiveland (Westhoek). In deze gemeente van 550 leden was ik vooral de motor en leider van veel kerkelijke activiteiten. Vanwege de recreatieve omgeving waren er twee seizoenen: zomer en winter. Daar leerde ik verstaanbaar te preken voor een steeds wisselende en veelkleurige gemeenschap. Ook leerde ik daar mijn gaven te ontwikkelen op het gebied van vorming en toerusting. Geïnspireerd door de Charismatische Beweging heb ik daar diensten opgezet waar zieken gezegend werden. Ook ontstond er met plaatselijke kerken aldaar een nieuw missionair samenwerkingsverband onder de naam Windkracht 8. Ik was preses van de classis Zierikzee, afgevaardigde naar de Provinciale Synode, had zitting in deputaten art. 56.2 (kerkelijke examens) en was betrokken bij deputaten Kerk en Israel en Kerk en Recreatie. In 1994 begon ik met het leiden van jaarlijkse reizen naar Bijbelse landen. 

Emmaüskerk Middelharnis.

E6820919 CACA 4391 85CA 7695A5EA6782

*Vanaf september 2001 tot augustus 2023 was ik predikant van de Protestantse Emmaüskerk te Middelharnis. De gemeente, die ook onder de Protestantse Kerk in Nederland valt is een soort streekgemeente op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee. In deze  gemeente van rond de 1000 leden was ik vooral inspirator, pastor, toeruster en leraar. Het is een vrij mondige gemeente waar veel mensen -jong en oud- hun steentje bijdragen. Het programma van vorming en toerusting is het visitekaartje van de gemeente naar buiten toe. Zelf gaf ik graag cursussen in Christelijk geloof, Meditatie, Bijbels Hebreeuws, Kerk en Israël, Bijbel en Theologie,  pastorale thema’s, etc. Ook wordt geprobeerd diaconaat en zending meer zichtbaar te maken en via allerlei activiteiten jongeren te ‘binden’. Ook hier trad ik -naast mijn werk in de gemeente- jaarlijks als reisleider op naar landen rond de Bijbel. Van 2017 tot 2020 was ik gastdocent Hebreeuws aan de scholengemeenschap Prins Maurits in Middelharnis. In datzelfde jaar begon ik ook met mentoraat aan beginnende predikanten. Rond het fusieproces van de gereformeerde en hervormde classes was ik korte tijd preses. Ook had ik zitting tot aan de opheffing ervan in deputaten artikel 56.2 (kerkelijke examens). Ik ben nu consulent van een aantal plaatselijke gemeentes (gereformeerde kerken) op Goeree-Overflakkee waarvan de meeste pastorale hulp hebben.

Ik lees en studeer veel om ‘up to date’ te zijn, mijn geloof te verdiepen, mijn kennis te verbreden en geïnspireerd te blijven. Immers, wie niet studeert is niet bekeerd… is een gezegde.

wadi Rum 1

Predikanten trekken als kamelen van oase naar oase.
Een enkele keer blijven kamelen wat langer bij een oase …zo ook predikanten in een gemeente

66D3C534 D695 4483 9A9F 3E6BCBDD6636

Oases zijn er ook op Goeree-Overflakkee