Back to Basics!                                        

 

D785DAB6 1AF0 4196 B668 F5A65C9D06D2

Zie hoe je zingend het Hebreeuwse Alfabet snel kunt leren door te klikken op AlefBet

Ik gaf een paar jaar modules Hebreeuws aan leerlingen van de scholengemeenschap Prins Maurits in Middelharnis. Ook bracht ik via  cursussen aan volwassenen de beginselen van deze Bijbelse taal bij. Het Hebreeuws behoort tot de z.g. Semitische talen, om precies te zijn tot de Noord-West Semitische talen. Het heeft een alfabet zonder klinkers. Je leest het van rechts naar links en de letters van het schrift hangen aan een denkbeeldige bovenlijn. Het schrift wordt ‘kwadraatschrift’ genoemd oftewel: vierhoeksschrift

Het Oude Testament is in het Hebreeuws geschreven, op een paar hoofdstukken in Daniël en Ezra na. Die zijn Aramees, ook een Semitische taal. Het Bijbels Hebreeuws is een dode taal, d.i. een taal die niet meer gesproken wordt.
In de Staat Israël wordt modern Hebreeuws (Ivrit) gesproken. Dat is eigenlijk het herleefde oude Hebreeuws met een wat andere grammatica en talloze nieuwe woorden.

Hebreeuwse kennen we in onze Nederlandse taal. Honderden woorden als tov (goed), bajes (van bajit= (gevangen) huis), goochem (van chochma=wijsheid) en mesjogge (mesjoecha= gek), etc, zijn in onze NL taal terecht gekomen.

Ook spreken christenen regelmatig een paar woorden Hebreeuws (eigenlijk het Aramees dat daarvan is afgeleid) in hun gebed en in hun kerkdiensten: Amen (het is waar!), Halleluja (loof de Heer), Hosanna (help toch!), Abba (vader), maranatha (De Heer komt spoedig, of: Heer kom toch), Talita kum (meisje sta op!), Effata (word geopend!), Eli eli, lama sabachtani (Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?)

74FF5DC9 CEB7 47D1 9FC9 F0F6CFF259A4

Chanoeka kandelaar

Waarom Hebreeuws? Het Hebreeuws is een mooie taal vol symboliek en verbeelding. Het wordt ook wel een ‘open’ taal genoemd in tegenstelling tot het Latijn. Latijn is een taal die heel exact en uitermate geschikt voor de wetenschap. Je hebt daar veel woorden die precies iets kunnen omschrijven. Het Hebreeuws is dat niet. Het is daarom uitermate geschikt voor ‘openbaring’. God wordt er door gekend, maar nooit mee vastgelegd.
Als we bij het lezen van de Bijbel niet meer bekend zijn met de zeggingskracht van het Hebreeuws ‘kussen we onze Geliefde als door een zakdoek’, is een Rabbijnse zegswijze. Dat wil toch niemand? Vandaar dat ik volwassenen er graag over informeer middels cursussen waar de eerste beginselen worden bijgebracht. En op de middelbare school geef ik graag een module Hebreeuws waar we al zingend en ‘l e r n e n d’ in elk geval uitkomen bij het lezen van de eerste verzen van Genesis 1

C3D97A71 0E06 4E68 99EF 9AE8F9C9D970

De Hebreeuwse gouden letter ‘lamed’

verwijst naar het leren/lernen van de Thora

(Ruud Bartlema)


Jongeren van 13 jaar kunnen onderstaande verzen uit Genesis 1:1-5 na 14 lessen al lezen. Jij/U ook!

Genesis 1

Wil je ook een cursus organiseren? Mail mij!