Vorming en Toerusting

Ik verdiep me in veel theologische thema’s. De ontdekkingen die ik doe, deel ik graag. Ik geef handreikingen, maak schetsen of plattegronden om wat meer inzicht te geven. Dat is niks nieuws. Zie onder hoe men dat deed in de 7e eeuw. Daar gaf men met behulp van het mozaiek een beeld, een schets en een plattegrond van Jeruzalem en het Midden-Oosten.

Madabamap

Kaartmozaiek in Madaba, Jordanië

Ik ben beschikbaar voor inleidingen, lezingen en presentaties over diverse theologische onderwerpen. Meestal spreek ik aan de hand van PowerPointPresentaties. Een greep uit de thema’s waar je me voor kunt vragen:

*Jezus in zijn tijd (Jezus’ plaats temidden van het Jodendom)
*Joodse geschriften (over TeNaCH en daarna)
*Jodendom in stromingen (faizeeen, sadduceeen, zeloten, Qumran en chasidim)
*Introductie tot Messiasbelijdend Jodendom
*Verslag van ontmoetingen in Israël en de Westbank
*Israël als beloofd land
*Sedermaaltijd – uitleg en viering
*Kennnismaking met de Hebreeuwse Taal
*Een christen kijkt naar het Jodendom
*Joods Pesach en Christelijk Pasen – hoe is hun relatie?
*Wijsheid in kleur, mediteren met Hebreeuwse letters
*Cursus Bijbels Hebreeuws 1/6
*Van tabernakel via tempel naar christelijke eredienst 1/2
*Rond de joodse feestkalender – overzicht en uitleg van alle feesten
*De bijbel lezen met joodse ogen en oren
*Hebreeuwse letters en hun symboliek
*Bijbelse getallen en hun symboliek
*Over Joodse mystiek en Kabbala

Jesus Preaching 1

*Het abc van het geloof 1/7
*Je bent begaafd! gaventest 1/2
*7+1 basiscursus geloven 1/7
*Inleiding Christelijk geloof 1/5
*Heeft u de Heilige Geest ontvangen? 1/7
*Godsbewijzen?
*Is geloof een projectie?
*Wereldbeelden en de Bijbel

Nebo 02

*Het boek Openbaring 1/4
*De Bijbel leren lezen 1/2
*Bijbel en wetenschap
*Oerverhalen: Paradijs en zondvloed/Abraham 1/2
*Oudchristelijke eredienst, ontstaan, vorm, geschiedenis 1/2
*Het oer-christendom
*Wat gebeurt er in de kerkdienst?
*Luther en zijn betekenis toen en nu
*De Bijbel voor dummies 1/3
*Paulus: rebel, reiziger, reformator 1/2
*Paulus en de anderen 1/5
*Op weg naar Advent en Kerst (liturgische achtergronden)
*Op weg naar de 40-dagentijd en Pasen (liturgische achtergronden)
*God, bijbel en geweld – hoe krijg je die bij en uit elkaar?
*Alles is lucht en leegte, over het boek Prediker
*Een heet hangijzer: over hemel en hel, eeuwig leven en oordeel 1/2
*Bidden: wat is het? En hoe doe je dat? 1/2
*Wijze woorden in de Bijbel – over het boek Spreuken
*Over de woestijn en de betekenis daarvan in de Bijbel
*Het Onze Vader: over vergeving
*Het Onze Vader: verlos ons van de Boze (over het kwaad en de satan)
*De brief van Jakobus: geloof als daad
*Het evangelie volgens Paulus: geloof als genade
*In Christus: De brief aan de Filippenzen 1/2
*Een koor van stemmen (veelstemmige bijbelintroductie)
*Rome: de groeten – over Rome in het NT 1/4
*Waarom nu Jezus? (over zijn betekenis ‘voor ons’)

confessing

*Kerk in en na Corona
*De kerk als helende gemeenschap
*Zegen en ziekenzalving
*Wat is de dienst der genezing?
*Help ik ga (moet) op bezoek
*Over huwelijk en andere levensverbintenissen
*Variaties in relaties
*Ziek-zijn, geloof en God
*Bijna-Dood-Ervaringen en hun betekenis
*Wonderen in de Bijbel en hun betekenis
*Dromen en hun betekenis (Bijbel en Psychologie)
*De Bijbel over engelen en hun betekenis voor ons
*Omgaan met depressie
*Rondom het levenseinde – over verdriet, rouw en alles rond de uitvaart
*De Bijbel en ons milieu
*Kijk naar de vogels – een bijbelse vertelling
*Wat bijen ons leren – een bijbelse vertelling
*Bijbelse lijnen rond de eerbied voor het leven

*God, Bijbel en geweld

geloven

*Bidden, wat, hoe en waarom?
*Wat is christelijke meditatie en hoe doe je dat?
*Christelijke spiritualiteit 1/4
*Tussen hemel en aarde 1/4
*Stilte, Meditatie en Gebed 1/4
*Mediteren – Henri Nouwen
*Mediteren – Franciscus van Assisi
*Mediteren – Florence Nightingale
*De wereld van iconen – ontstaan, geschiedenis en techniek

BC50B93F 2DDE 4975 8791 05960C5ABB85

Het laatste avondmaal 

mozaïek uit Madaba, Jordanië